Indkaldelse til generalforsamling i WICaN foreningen

Generalforsamling WICAN – 28/9 2016 i Bygningen, Vejle kl. 19.00

Hermed inviteres gamle og nye medlemmer til årets generalforsamling i foreningen WICAN

Før generalforsamlingen vil Raeka Maoued som bl.a. sidder som næstformand i Integrationsrådet i Vejle Kommune holde oplæg med titlen ”Sproget er nøglen til?”med efterfølgende debat.

Efter oplægget fra Raeka Maoued er der lodtrækning om en gavekurv blandt de medlemmer, der har indbetalt kontingent (100  kr.) til foreningens konto – se nedenfor.

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af formandsberetning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag –  forslag skal være indsendt senest den 20. september til Wican.forening@gmail.com
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
 7. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode
 8. Valg af revisor
 9. EventueltOBS:For at have stemmeret skal man have betalt sit kontingent til foreningen. Det koster 100 kr. om året at være medlem.

  Beløbet kan indbetales til konto i den Jyske Sparekasse: 95606581976222.

   Husk at skrive hvem du er på indbetalingen.

  Ellers er det muligt at betale kontant på selve http://acheterdufrance.com/ aftenen – MEN der trækkes lod om en fin gavekurv blandt de medlemmer, der har indbetalt kontingentet til kontoen SENEST DEN 25. SEPTEMBER! Der vil blive serveret kaffe, the, sodavand, kager og snacks under mødet, og vi håber rigtigt mange vil møde op, så vi får en hyggelig aften.

På bestyrelsens vegne

Karen Margrethe Due