Efterårets første mødeaften i WI-CaN: Generalforsamling, strik, hækling og andet garn

Efterårets første mødeaften i WI-CaN: Generalforsamling, strik, hækling og andet garn

Onsdag den 13. september 2017 kl 18 i SFO’en på Vejle Midtbyskole:

Hermed inviteres gamle og nye medlemmer til årets generalforsamling i foreningen WICAN.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Der vælges en dirigent for mødet.
  2. Beretning om året, der er gået.
  3. Foreningens regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag – forslag skal være indsendt senest den 7. september til Wican.foreningen@gmail.com.
  5. Forslag til behandling: Bestyrelsen foreslår at WiCan-aftnerne fremover starter kl. 18 med aftenens aktivitet– og der vil blive serveret kaffe, the, boller og kage kl. 19. Aftenen slutter ved 20.30-tiden.
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
  8. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

OBS:

For at have stemmeret skal man have betalt sit kontingent til foreningen. Det koster 100 kr. om året at være medlem.

Beløbet kan indbetales til konto I den Jyske Sparekasse: 95606581976222.

Husk at skrive hvem du er på indbetalingen.

Eller man kan betale kontant acheter du cialis en ligne selve aftenen

 

Der vil ikke blive serveret aftensmad, men kaffe, the, sodavand, kager og snacks. Efter generalforsamlingen vil vi hygge os med garn: strikke og hækle og hvad man ellers kan finde på med garn.

Vi håber rigtigt mange vil møde op, så vi får en hyggelig aften.

På bestyrelsens vegne – Karen Margrethe Due