Generalforsamling 2018

Kære medlemmer – nye og gamle!
Det er ved at være tid til den årlige generalforsamling i foreningen. Det bliver næste WI-CaN-aften onsdag d. 12. september kl. 17.30-20.00 i SFOen på Vejle Midtbyskole, Damhaven.
Udover generalforsamlingen har vi som sædvanligt også en lille aktivitet
Dagsordenen for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent, der styrer mødet
2. Formandens beretning om året der er gået
3. Foreningens regnskab gennemgås før godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag (har du forslag skal du sende dem til os senest 10 dage før generalforsamlingen dvs 2. september).
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
7. Valg af suppleanter for en 1-årig periode
8 Valg af revisor
9. Forslag til aktiviteter i fremtiden
10. Eventuelt
For at have stemmeret skal man have betalt sit kontingent til foreningen. Det koster 100 kr. om året at være medlem.
Beløbet kan indbetales til konto i den Jyske Sparekasse: 95606581976222.
Husk at skrive hvem du er på indbetalingen.
Eller du kan betale kontant eller med mobile pay på selve aftenen.
Vi glæder os til at se jer alle!
Hilsen bestyrelsen.