Mentor/mentee

Mentor: Som mentor er du frivillig, hvilket betyder at du ikke modtager penge for at hjælpe mentee. Du skal blive mentor, fordi du har lyst til at støtte din mentee og hjælpe hende med at opnå sine mål. Mentorerne i Mentornetværket er alle kvinder med forskellige baggrunde og interesser, fx er der både studerende, ledere, læger, skolelærere, ingeniører, pensionister, butiksassistenter etc.

Mentee: I gruppen af mentees er der kvinder uden uddannelse og arbejdserfaring, og der er kvinder med lange uddannelser og mange års erhvervserfaring. Det er derfor ofte forskellige mål, som mentees ønsker at arbejde med. Det kan være faglige mål som job og karriere eller personlige og sociale mål som større selvtillid og muligheder for et godt og aktivt liv i Danmark.

Vi gør vores bedste for at sikre, at du og mentee har noget til fælles, og det dermed bliver et vellykket match.