Aktiviteter

Kulturaftener: Der afholdes kulturaftener den anden onsdag i hver måned (undtagen juli og august hvor der er sommerferie). På kulturaftenerne mødes vi om sociale og/eller kulturelle aktiviteter samt madlavning, således at alle har mulighed for at deltage uanset sprogfærdigheder.

kulturaftenerne deltager kvinder i alle aldre med forskellig kulturel og social baggrund. Der bliver dannet netværk på kryds og tværs. Se program for mere info og mødedatoer.

Temaaftener: Ud over de månedlige kulturaftener afholdes der temaaftener hvert kvartal – se program. På temaaftenerne sætter vi fokus på et emne (fx sundhed og trivsel, seksualitet, kvinder og karriere, fritidsliv etc.). På temaaftenerne fortæller en oplægsholder om emnet og sætter gang i debatten. Der er fokus på oplysning og inspiration for deltagerne.

Mentornetværk: Mentorordningen blev oprettet i januar 2016 med støtte fra Trygfonden og Antonius Fonden. I Mentornetværket tilbyder vi kvinder med anden etnisk baggrund en frivillig mentor, der kan yde støtte og rådgivning i hverdagen. Mentor chiefessays.net og mentee mødes 1-2 gange pr. måned og arbejder med mentees mål. Et mentorforløb har typisk en varighed på seks måneder, hvorefter mentor/mentee beslutter, om de vil fortsætte samarbejdet.