Foreningen Wi-CaN

WICaN foreningens historie startede i 2011, hvor Videnscenter for Integration i Vejle fik EU-midler til projektet Women, Integration, Craft and Network. EU-projektet WICaN fik midler i to år, hvor der skulle afholdes månedlige kulturaftener med aktiviteter som madlavning og håndarbejde. Projektet havde samarbejdspartnere i England, Spanien, Bulgarien og Tyrkiet, hvor lokale kvinder mødtes om samme aktiviteter. Som afslutning producerede alle kvinderne i projektet en international kogebog med opskrifter fra alle lande samt et quiltet tæppe med forskellige håndværkstraditioner. Tæppet hænger på nuværende tidspunkt på Videnscenter for Integration i Vejle.

Da projektet blev afsluttet i 2013, besluttede de danske kvinder, som havde deltaget i projektet, at danne en forening. WICaN foreningen blev stiftet i september 2013 og har på nuværende tidspunkt eksisteret i tre år. Foreningen består af en bestyrelse og medlemmer, og der søges løbende midler til at finansiere de månedlige kulturaftener.

Samtidig har foreningen fået midler fra Trygfonden og Antonius Fonden til at oprette et Mentornetværk, der tilbyder kvinder med anden etnisk baggrund en frivillig mentor, som kan yde rådgivning og støtte i hverdagen. chiefessays.net


Se sidste nyt fra foreningen her.